Fakt, že by se děti měly naučit hospodařit s penězi už od útlého věku, chápou všichni rodiče. Jenom si nevědí rady, kdy začít u své ratolesti s výukou finanční gramotnosti. S dětmi je potřeba, před vyplacením prvního kapesného, o penězích komunikovat. Mělo by v tuto dobu už umět alespoň trochu počítat. Nejvhodnější dobou se jeví jeho nástup do základní školy. Výše kapesného by měla hned od počátku být nastavena jak věku dítěte, tak jeho potřebám. Velkou roli tu hraje ekonomická situace rodiny. V této době však ani tak nezáleží na částce, kterou děti formou kapesného dostávají.
Šetření peněz do prasátka
Spíše je potřeba dohlédnout na to, aby celou částku neutratily během dvou dnů. Důsledně na děti apelovat, aby si ze svých peněz dokázaly i něco našetřit. Třeba i klasickou formou – do prasátka. Jenom tak poznají hodnotu peněz. Jestliže děti zvládnou tuto první zkoušku ve financování svých osobních potřeb a dokážou se svým kapesným hospodařit celý měsíc i s drobnou ušetřenou částkou, rodiče mohou být spokojeni. Občasné přilepšení do dětského rozpočtu finanční odměnou za dobře provedené práce či úspěchy ve škole, dětem ukážou, jak lze úspory navyšovat. Stačí jenom splnit své povinnosti co nejlépe.

Rodina s dětmi

Kapesné formou platební karty?

 
Po určité době hospodaření s klasickým kapesným a vyzrálosti dítěte, je vhodné přejít na bankovní konto. Je to zásah do rodinném rozpočtu a proto je potřeba domluvit s dítětem přesná pravidla v nakládání s penězi. Rovněž je nutné naučit své dítě zacházet s platební kartou. Důsledná kontrola ukáže, jestli dítě pochopilo, jak kapesné využívat. Výhodou je, že rodiče mají o pohybu peněz na bankovním účtu přehled. Je taky možné oba dva způsoby vyplácení kapesného zkombinovat. Z bankovního účtu si může dítě hradit cestovné či další náklady spojené se školou. A odměny, za pomoc v domácnosti a dobré výsledky ve škole či sportu, lze dítěti vyplácet v hotovosti.