PRACOVNÍ POZICE A NABÍDKY
Ve většině zaměstnání znalost anglického jazyka spolu se základními zkušenostmi a potřebnými schopnostmi dovede zařídit rychlé vyšplhání se na vyšší pozici. Mimo jiné také s ovládáním více řečí pravděpodobně uspějete při volbě mezi více kandidáty usilující o dané místo, případně o postavení ve společnosti, firmě atd. Pro Váš osobní rozvoj se projeví další způsobilost pouze jako významné plus.
studium angličtiny
 
POROZUMĚNÍ
Pochopitelně s jazykovým vybavením lépe přelouskáte informace a texty právě v jiné řeči, nicméně také pro Vás řešení složitějších situací v zahraničí bude hračka. Taktéž Vám bude umožněna komunikace s osobami bez totožného mateřského jazyka a kontaktování těchto postav při obchodních záležitostech nebude pouze děsivou překážkou.
 
STŘEDNÍ OBTÍŽNOST
Ať už máte talent či ani špetku vrozeného nadání, netřeba se vzdávat. Angličtina se vyjímá svou výhradně mírnou složitostí. Nebudete tedy muset vyvinout tolik úsilí pro perfektní zběhlost v oboru.
 
PODSTATNÉ TERMÍNY VZNIKAJÍ V ANGLIČTINĚ
Angličtině je neustále obohacována o nové výrazy, které často proniknou do dalších zemí bez úpravy jejich varianty. To lze charakterizovat jakožto jednu z kladných stránek právě pro její studenty.
 
DALŠÍ PENĚŽNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Jednoduché překlady a práce s úryvky a pasážemi je v dnešní době poměrně žádaná. Jevit se může i jako snadný, nemalý přivýdělek, který posune Vaše zkušenosti téže dopředu.
 řešení businessu
ROZŠÍŘENÍ OBZORŮ
Dostanete se k odborné literatuře, vědeckým článkům (resp. jejich originálním variantám), dokumentům a jinak přínosným zdrojům poznatků. Taktéž během samostudia narazíte na plno nových informací, které obohatí Vaše postoje k tématům řešených v dnešní společnosti.
 
Angličtina se hodí především z hlediska způsobilosti ve svém zaměstnání a individuálním seberozkvětu. Stálé opakování i již osvojené řeči a výzvy v podobě snahy o větší zdatnost v cizojazyčnosti není nikdy na škodu.