Pokud využíváte vy nebo vaše SEO firma či váš SEO odborník linkbuilding, určitě má či mají nějakou strategii a taktiku, podle které se řídí a dle které vše plánují a vykonávají. Jako majitel webových stránek či e-shopu byste měl mít přehled o tom naprosto základním a to, co se s vaší stránkou vlastně děje a proč.digitální marketing napsaný na kostkách na dřevěném podkladu

Na počátku všeho byste se měli zeptat, co vlastně budou odborníci na té vaší stránce dělat. Chtějte termíny, chtějte postupy. Zjistěte, co je vlastně špatně na vaší stránce a co bude provedeno http://www.hrdejovice-opatovice.cz/oznameni-v-utery-dne-10-10-2017-bude-provedeno-od-8-00-16-00-v-casti-obce-odkaleni-vodovodni-site pro to, aby se to zlepšilo. Pokud není odborník schopný jasně, stručně a srozumitelně i pro vás, laika, odpovědět, měli byste popřemýšlet nad volbou někoho jiného. Tohle totiž o člověku vypovídá jedno – sám neví přesně, co vlastně dělá. Kdykoliv člověk používá honosné profesionální termíny, které si přečetl někde ve slovníku nebo na internetu, a není schopný vysvětlit normálním člověku, co znamenají, značí to, že tomu sám nerozumí. Nedokáže vzít odborný text a udělat z něj výcuc pro kohokoliv na ulici. A to je velký problém, protože odborník, který svému řemeslu nerozumí, není žádný odborník, ale spíše podvodník.

Určitě byste měli chtít na všechno jasná data, grafy a tabulky. Pokud vám bude odborník vyprávět o důležitosti provedení nějaké operace, aniž by měl důležitost či nutnost podepřenou fakty a čísly, měli byste jej o ně pěkně požádat. Pokud nebude schopen dodat ani jednu hloupou tabulku, měli byste okamžitě ukončit spolupráci. Bonusem budiž to, pokud tabulku popíše a lidsky vysvětlí.uživatel v procesu zadávání www adresy do vyhledávače

Určitě byste také měli vědět, kolik co bude stát. Protože jste podnikatel, orientujete se s účelem největšího možného zisku a nejmenších nákladů. Chtějte vědět, co a kolik bude stát peněz, zda-li tu nejsou nějaké vhodné alternativy nebo jestli tu není úplně jiný způsob, který by byl méně nákladný.