Jižní Morava je jednou z nejvíce zasažených oblastí, kde chybí pracovní síly. Mzdy sice stále rostou, ale firmy postrádají zejména pracovníky ve výrobě a v informačních technologiích. S podobnými problémy se potýká i vinařství.
hrozny na vinici
Poptávka po kvalifikovaných, ale i dělnických profesích několikanásobně převyšuje reálnou situaci na trhu pracovních sil. Tato práce je ovšem specifická, měla by člověka bavit, neboť jde o práci na vinohradu, v terénu, zpravidla za každého počasí, kde v létě panují i tropická vedra. A tak se poměrně často stává zavedenou praxí, že na vinici uslyšíte ukrajinštinu, slovenštinu, nebo dokonce moldavštinu, a že tu o Moraváka nebo Čecha nezavadíte.

Některé práce zvládají vykonat stroje, ale většinu musí obstarat lidská ruka. Dříve se na vinohradu pohybovala řada místních brigádnic v důchodu, říkalo se jim trefně „vinohradnické babky“. Výhodou bylo, že jim nebylo zapotřebí nic vysvětlovat, při práci bylo veselo, panovala tam přátelská atmosféra, která se dnes na pracovištích vidí jen zřídka. Bohužel dnes většina zaměstnavatelů volí cestu maximálního výkonu, který je limitován výdělkem, nikoliv oceněn lidským přístupem.
vinice v Toskánsku

Zahraniční pracovníci

Venkovské „babky“ dnes nahradili zaměstnanci ze zahraničí, nejčastěji ze Slovenska, ale jejich výkonnost a odborná kvalifikace je pochybné úrovně. Vinaři se sice snaží nasadit stroje, kam to jde, ovšem mechanizace nezastane všechny úkony. Další problém je ve vízové povinnosti Ukrajinců, kteří ji často mají zřízenou jen na dobu určitou v délce několika měsíců. A Češi? Ty na vinicích takřka neuvidíte, nemají zájem o dřinu na vinohradu za každého počasí. Smutné je také to, že současná legislativní opatření brání zahraničním zájemcům v této oblasti pracovat, na jižní Moravě se to týká přibližně 2500 pracovních míst, která je třeba obsadit.
modrý hrozen

Kvalifikované profese

Kromě dělnických profesí je nedostatek i na straně kvalifikovaných pracovních sil. Vinaři zkrátka poptávají více odborníků, než kolik jich vystuduje odbornou školu. Pokud máte někoho v rodině, kdo se rozhoduje, jaký obor střední školy zvolit, uplatnění na trhu práce v tomto oboru je skutečně reálné.