Založit si a provozovat nějaký podnik znamená v první řadě sehnat pro tento přinejmenším nějaké sídlo. Je tu potřeba objekt s adresou, ve kterém by se taková firma nacházela a kde by byla k nalezení pro všechny, kdo ji nalézat mají. Bez sídla není existence žádné firmy možná. A proto si prostě každý podnikatel jako první věc shání právě toto. Aby mohl nahlásit místo svého působení a mohlo mu tak být podnikání povoleno a umožněno.

A takové firemní sídlo není nezbytné pouze v úplných počátcích. Musí existovat i po celou dobu existence dotyčné firmy, protože i pak se někam musí doručovat korespondence a materiál, někam musí chodit zákazníci či obchodní partneři, případně úředníci.

kancelářská budova

Firemní sídlo je tedy nutnost. Ale ne každé firemní sídlo je také učiněné terno. Což každý pozná nejpozději ve chvíli, kdy začne podnikat, ale ani s nejlepší nabídkou nedokáže náležitě uspět. Pak se totiž ukáže, že i ‚obal prodává‘. A takovým pomyslným obalem tu může být i sídlo. Když toto vypadá dobře a nachází se na atraktivním místě, má jeho uživatel výhodu ve srovnání s tím, kdo sídlí třeba někde v nevzhledné budově v neatraktivní lokalitě.

Takže by bylo ideální, kdyby měl každý z podnikatelů jen to nejskvělejší sídlo, jaké si jen lze představit. Což ale není možné, a to jak kvůli nedostatku takových objektů, tak i kvůli jejich cenám, jež jsou pro mnohé z podnikatelů naprosto nezvládnutelné.

A nějaké kompromisní řešení by se nenašlo?

podpis smlouvy

Vlastně našlo. A je jím virtuální sídlo firmy Brno. To totiž vypadá skvěle, protože je na velice atraktivním místě a vzbuzuje důvěru, ale zároveň je velmi laciné pro toho, kdo ho využívá. Jak to? Prostě proto, že tu podnikatel ve skutečnosti nesídlí, ale pouze využívá zdejší adresu a určité zde nabízené služby, které nevyjdou draho.

Takže to vypadá, že má firma skvělé sídlo, jímž vzbuzuje zájem a díky němuž je žádaná. A nikdo už se nezaobírá tím, že se ve skutečnosti nepodniká zde, ale někde jinde.