V dneÅ¡ní dobÄ› už se vyrábí nejrůznÄ›jšími způsoby. Už dávno si nepÅ™etváříme to, co je nám dáno přírodou, holýma rukama k obrazu svému, už dávno sázíme na daleko dokonalejší výrobní postupy. A je těžko odhadnout, kde tento vývoj skonÄí, skonÄí-li tedy vůbec. Protože doba, kdy bylo vrcholem dokonalosti opracovávání nÄ›Äeho pazourkem, je už dávnou minulostí, s výrobou využívající pouze ruÄní nářadí už bychom si také nevystaÄili. A vrcholem pokroku už není vlastnÄ› ani strojová výroba nÄ›kde v továrnách Äi dílnách. Dnes už totiž lidstvo umí k výrobÄ› lecÄeho využít tÅ™eba i trojrozmÄ›rný tisk.

kreslená tiskárna

Ano, dnes už si můžeme nechat výrobky, které potÅ™ebujeme, klidnÄ› i vytisknout. A tím pochopitelnÄ› nemyslím jenom dvojrozmÄ›rné obrázky, ale i trojrozmÄ›rné pÅ™edmÄ›ty. Už tu máme i 3D tiskárny, které dokážou vÄ›rnÄ› okopírovat jim pÅ™edložený model a vyrobit nám dokonale kdeco, prototypy finálních výrobků poÄínaje a sériovou výrobou konÄe. S využitím trojrozmÄ›rného tisku si můžeme nechat vyrobit cokoliv, po Äem zatoužíme, od různých propagaÄních a dekorativních pÅ™edmÄ›tů až po tÅ™eba náhradní díly, jež nejsou k sehnání.

StaÄí oslovit přísluÅ¡nou firmu, jež se takovou výrobou zabývá, dodat jí model toho, co má vzniknout, případnÄ› využít služeb jejího konstruktéra, a dál se vlastnÄ› není tÅ™eba o nic starat. Protože se v takové tiskárnÄ› jednoduÅ¡e nataví zvolený materiál a tento je tryskou vytlaÄován a ukládán po vrstvách na sebe tak dlouho, až nakonec spatří svÄ›tlo svÄ›ta vytoužený hotový výrobek.

nakreslená tiskárna

Je to něco v podstatě dokonalého. Protože se taková výroba obejde téměř bez odpadu a je ekologická, a přitom nám může poskytnout nespornou kvalitu, jíž by se jinak jen těžko dosahovalo.

A jaká je cena 3D tisku? Ta sice závisí na cenÄ› materiálu, množství odvedené práce a Äase, ale pÅ™esto se dá považovat za výhodnou. Jak hravÄ› zjistíte i vy sami.