Vytváříte-li pracovní skupinu, tedy nějaký tým lidí, řešíte dobu, po kterou budou na zadaném úkolu pracovat.

Organizace práce, přesun z místa na místo

Do takové skupiny pak na předem stanovenou dobu přesunete pracovníky, kteří ji vytvoří, tím to však nesmí skončit. Pokud máte zaměstnance, který vykonává svou práci a chcete ho přesunout do pracovní skupiny, kde bude pracovat na něčem jiném, musíte ho z předchozí pozice buďto krátkodobě, nebo natrvalo uvolnit, jelikož pak byste po něm chtěli práci za dva lidi, a to odnese právě zaměstnanec, který se bude zodpovídat dvěma nadřízeným, místo jednoho a tlak na něj se znásobí.
obchodní organizace

Hodnocení a odměňování práce

Každý zaměstnanec má stanovený plat, který se může pokusit zvýšit například doplněním vzdělání či jiné kvalifikace. Dále se může zajímat o svůj obor a rozšiřovat i nadále své znalosti a zvyšovat tak svou hodnotu. Pak tu jsou jazykové znalosti, které mu dají možnost cestovat do zahraničí a jednat za firmu, což mu dává dlouhodobou perspektivu využití pro firmu.
Porovnejte takového aktivního člověka se specialistou, nebo klíčovým zaměstnancem, který sice nezvyšuje v těchto směrech svou úroveň, ale je nezbytný pro naši firmu. Nastává pak často problém v platovém ohodnocení, protože skutečnou užitečnost se nedá měřit jen množstvím kvalifikací.
podnikání pod lupou

Problémy v mezilidských vztazích

Každý pracuje jinak a s rozdílnou rychlostí. Pozor však na vhodné rozložení úkolů tak, aby nepracoval opravdu jen jeden člověk, může dojít k žárlivosti, nevraživosti a vůbec negativním emocím na stranu jednak ostatních lidí ve skupině, ale také vůči vedoucímu, který to dopustil. Snadno tak dojde ke ztrátě důležitého a šikovného člověka, který se bude špatně shánět. Problém mezilidských vztahů je velmi široký a každý vedoucí by měl znát vztahy ve skupině, aby mohl předcházet problémům a s porozuměním vyřešit ty, na které už došlo.
Týmovou práci zásadně ovlivňuje velikost týmu, profesní, kvalifikační a demografická struktura, čas, charakteru pracovního úkolu a stanovené cíle.